Tanévzáró

Tanévzáró

Kedves szülők, kollégák, diákok!

Rendhagyó módon búcsúzunk ettől a tanévtől. Kérjük, olvassák el igazgatónőnk tanévzáró gondolatait, és tekintsék meg kis műsorunkat, melyet dr. Valastyánné Szigeti Andrea tanárnő irányításával a 11.d osztály tanulói készítettek. A műsorban Reményi Réka és Zolnai Zsófi szerepel.


Tisztelt szülők, kedves kollégák, tanulóink!

A 2019/2020-as tanév rendhagyó volt, s rendhagyó az évzáró is. Ünnepélyt nem tarthatunk, de a bizonyítványokat osztályonként külön időpontban átadjuk.

Ezért ilyen módon szeretném köszönetemet és tiszteletemet kifejezni mindenkinek, aki részt vállalt a tanév feladatainak teljesítésében – és ebben a rendkívüli helyzetben minden tőle telhetőt megtett.

A tantermen kívüli/digitális oktatás egyaránt nehéz feladat volt tanulónak, szülőnek, tanárnak és az iskolai dolgozóknak is. Egyikünk sem így képzelte a ballagást, az érettségit, a tanév befejezését.

Öröm és megnyugvás számunkra, hogy végzős diákjaink sikerrel érettségiztek, s hogy eredményes tanévet zártak alsóbb éves tanulóink is. Az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga ebben az évben 3,9, ami a korábbi évekhez képest emelkedést mutat.

Őszintén gratulálok azoknak a tanulóknak, akik kiváló tanulmányi és versenyeredményeket produkáltak, és egyúttal köszönöm a sok színvonalas szereplést, közösségért végzett munkát is. Sajnálom, hogy a járvány miatt annyi izgalmasnak ígérkező esemény maradt el. Talán tudjuk majd pótolni a következő évben.

 A nevelőtestület és tanulóink nevében szeretném megköszönni a szülőknek, hogy ebben a gondokkal terhelt évben is partnereink voltak, segítették munkánkat. Köszönöm a Szülői Munkaközösség támogató, együttérző jelenlétét.

Köszönöm minden munkatársamnak a nehezített körülmények között végzett munkát, amivel hozzájárult a tanév sikeréhez.

Kezdődjék most a vakáció, de ne feledkezzünk meg az óvatosságról, az egészségügyi szabályok betartásáról, hogy szeptemberben mindenki egészségesen, biztonságos körülmények között folytathassa a tanulást, a tanítást.

A nyári időszakra mindenkinek kellemes időtöltést, jó pihenést kívánok!


A 2019/2020-as tanévet ezennel bezárom.

Dr. Molnárné Szecskó Ágnes

intézményvezető


A műsor az alábbi linken érhető el:

/storage/web/source/kcf-upload/files/hirek/20192020/%C3%89vz%C3%A1r%C3%B3.MOV