Aktuális felvételi időszak

Aktuális felvételi időszak

IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK

Kedves Nyolcadikos Diákok! Tisztelt Szülők! Az általános iskolai eredmények, a központi írásbeli vizsgák pontszámai és a szóbeli vizsga eredményei alapján tagozatonként kialakultak a rangsorok. Az ideiglenes felvételi jegyzék tájékoztató jellegű, az alábbi adatokat tartalmazza: a tanuló oktatási azonosítója vagy – ha adott meg jeligét – jeligéje, a felvételi vizsga összesített eredménye és a rangsorban elfoglalt hely. A táblázatokban az oktatási azonosító szerinti emelkedő számsorrendben, illetve a jelige szerinti ábécérendben találhatók meg az adatok.

 

1000 – humán csoport

2000 – emelt óraszámú történelem csoport

3000 – magyar-német két tanítási nyelvű osztály

4000 – általános tantervű csoport igazolt sportolóknak (angol és olasz nyelv)

5000 – általános tantervű csoport (angol és orosz nyelv)

6000 – magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály

7000 – emelt óraszámú matematika-informatika csoport

8000 – emelt szintű biológia csoport

9000 – emelt szintű angol nyelvi osztály

 

 

 

Szeretettel várjuk a felvételiző diákokat, sok sikert kívánunk a felkészüléshez!

Az intézmény OM kódja: 031197

Feladatellátási hely: 003

Tanulmányi területek:

Hozott pontok számítása: 7. év vége és nyolcadik félév tanulmányi eredményei az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, fizika

 

SZÓBELI MEGHALLGATÁS

A szóbeli meghallgatások időpontja:

2023. március 6. 8:00 – 16:00

2023. március 7. 13:00 – 16:00

Pótnap: 2023. március 3.

Ha a tanuló több olyan képzési területet is megjelölt, ahol követelmény a szóbeli vizsga, mindegyik terület esetében részt kell vennie a szóbeli meghallgatáson.

A szóbeli meghallgatások beosztása: Szóbeli vizsgák 2023. március 6-7.

A tanulók névsorban szerepelnek, az azonos nevűek esetében megadtuk az oktatási azonosító utolsó négy számjegyét. Amennyiben egy tanuló több olyan tagozatot is megjelölt, amelyiknél van szóbeli meghallgatás, minden tagozatnál külön szóbeli meghallgatáson kell részt vennie.

Kérjük, hogy a megjelölt időpont előtt 15 perccel jelenjetek meg a vizsga helyszínéül kijelölt terem előtt. Hozzatok magatokkal fényképes igazolványt, íróeszközt, esetleg a versenyeredményeiteket igazoló okleveleket.

Az ideiglenes felvételi jegyzéket legkésőbb 2023. március 17-én tesszük közzé honlapunkon, a tanulókat az oktatási azonosítóval (11 jegyű szám) vagy a megadott jeligével jelöljük.

A vizsgabizottságok beosztása:

2023. március 6. hétfő

2023. március 7. kedd

 

A szóbeli meghallgatás követelményei az egyes képzési területeken:

 

1000 - HUMÁN 

2000 - TÖRTÉNELEM  

3000 - MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ  

6000 - MAGYAR-OLASZ KÉT TANÍTÁSI NYEÉVŰ

8000 - EMELT SZINTŰ BIOLÓGIA

9000 - EMELT SZINTŰ ANGOL

 

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

 

A felvételivel kapcsolatos központi információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

Szeretettel várjuk a felvételiző diákokat, sok sikert kívánunk a felkészüléshez!

 

Induló képzéseink

Felvételi tájékoztató a 2023/2024-es tanévre

Pályaválasztási kisfilm