Aktuális felvételi időszak

Aktuális felvételi időszak

PÓTLÓ FELVÉTELI ÍRÁSBELI VIZSGA

A pótló felvételi írásbeli vizsga napja: 2023. január 31. (kedd)

A pótló vizsga helyszíne: iskolamúzeum (északi szárny földszint, a könyvtár mellett)

Kérjük, hogy a tanulók 13:30 és 13:45 között érkezzenek meg, és menjenek a kijelölt teremhez. 13:45 és 14:00 között végezzük el a szükséges adminisztrációt.

Az írásbeli vizsga 14 órakor kezdődik, menete:

14:00 - 14:45 magyar nyelv írásbeli

14:45 - 15:00 szünet

15:00 - 15:45 matematika írásbeli

A központi írásbeli vizsgára megjelenő tanulók feltétlenül hozzanak magukkal személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél)!

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok átvétele (pótló írásbeli vizsga)

A kijavított dolgozatokat 2023. február 2-án, csütörtökön 8:00 és 16:00 óra között lehet megtekinteni a titkárságon. A dolgozatokról digitális másolat készíthető. Kérünk mindenkit, digitális fényképezőgépet vagy fényképezésre alkalmas telefont hozzon magával. Fénymásolatot nem tudunk készíteni.

A dolgozatok eredménye a hatályos rendelkezések szerint nem hozható nyilvánosságra, arról kizárólag az értékelőlapok útján értesíthető a tanuló. Az értékelőlapok átvehetők 2023. február 2-án csütörtökön 8:00 és 16:00 óra között a megtekintéskor. Az át nem vett értékelőlapokat postázzuk.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet formanyomtatványon. Az észrevételt a megtekintést követő első munkanap végéig, 2023. február 3-án, pénteken 16:00 óráig lehet beadni. A kitöltött, aláírt észrevétel személyesen leadható az iskola titkárságán, vagy elektronikus formában (szkennelt dokumentumként) beküldhető az iskola email címére: iskola@csokonai-debr.edu.hu

 

 

A felvételivel kapcsolatos központi információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

Szeretettel várjuk a felvételiző diákokat, sok sikert kívánunk a felkészüléshez!

 

Induló képzéseink

Felvételi tájékoztató a 2023/2024-es tanévre

Pályaválasztási kisfilm