Érettségi

Érettségi

A 2023. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

A középszintű vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai:

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TÉTELCÍMEK

12.A osztály            12.B osztály         12.C osztály           12.D osztály             12.E osztály               12.F osztály

 

TÖRTÉNELEM TÉMAKÖRÖK

12.A osztály          12.B osztály (történelem magyar nyelven)        12.B osztály (történelem német nyelven)

12.C osztály           12.D osztáy (történelem magyar nyelven)         12.D osztály (történelem olasz nyelven)

12.E osztály            12.F osztály

 

DIGITÁLIS KULTÚRA

Szoftverlista

 

FIZIKA

Érettségi tételcímek fizika

 

FÖLDRAJZ

Érettségi témakörök (földrajz magyar nyelven)

Érettségi témakörök (földrajz német nyelven)

TESTNEVELÉS

Gyakorlati vizsga

 

Az Oktatási Hivatal által nyilvánosságra hozott anyagok az alábbi oldalon találhatók meg:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2023tavaszi_vizsgaidoszak/2023tavasz_kozismereti_targyak

 

 

 

 

 

 

 

 

Előrehozott érettségi vizsga a 2023. év tavaszi vizsgaidőszakában

Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói jogviszony fennállása alatt idegen nyelvekből és informatikából (kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban), illetve olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára a helyi tanterv szerint a tantárgy tanítása az aktuális tanévben illetve előzőleg lezárult, kerülhet sor.
Ez azt jelenti, hogy a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie annak a tanév(ek)nek az anyagából, amelyikből még év végi jegyet nem szerzett.
Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját" középiskolájukban jelentkezhetnek.
A 2023. május-júniusi vizsgaidőszakban a jelentkezési határidő február 15.

Tudnivalók az előrehozott érettségi vizsgáról, részletes információk a jelentkezés menetéről

Tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók jelentkezésének feltételei, menete

Letölthető nyomtatványok:

ADATLAP ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉSHEZ

KÉRELEM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA LETÉTELÉHEZ