Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Koordinátor: Nagyné Tóth Erzsébet (telefon: 52/531867, e-mail: nagynetotherzsebet@csokonai-debr.edu.hu

Az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítése. 
Iskolánkban ennek a tevékenységnek nagy múltja van. Még a törvényi szabályozás bevezetése előtt, az érzelmi intelligencia fejlesztése érdekében lehetőséget biztosítottunk különböző hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal való megismerkedésre, a számukra nyújtott segítségnyújtásra. Dolgoztunk a területi gyermekjóléti szolgálattal, korrepetálva a rászoruló gyerekeket, kísérve őket külső programokra, ünnepek előtt kézműves foglalkozásokon vettünk részt velük, vagy felügyeltük az átmeneti gyermekotthon lakóit. Szívesen segítettünk otthon gondozott időseknek is. Együttműködtünk fiókkönyvtárakkal, óvodákkal, bölcsődékkel, állatmenhellyel .Rendkívül változatos és egyre tágabb lehetőségeink nyíltak az évek folyamán.
Erre a hagyományrendszerre épül napjainkban is az IKSZ, részben meglévő megállapodásaink alapján, részben diákjaink környezetében föllelt újabb lehetőségek révén.
A munka koordinálását az osztályfőnökök, valamint szakmai irányításukat iskolánk intézményvezető-helyettes koordinátora végzi.
Az önzetlenség megtapasztalása, a segítő szándék fejlesztése, a gyerekek társadalmi problémák iránti nyitottságának elősegítése a cél, elsősorban tehát pedagógiai okból kerül bevezetésre az IKSZ.
Olyan partnerszervezetekkel keressük ezért a kapcsolatot, amelyek kizárólag nonprofit tevékenységet folytatnak. Természetesen tevékenységi körük rendkívül szerteágazó lehet, ez biztosít választási lehetőséget a diáknak, hogy ízlésének, világfelfogásának,személyiségének megfelelő segítő formát választhasson.
Sok év tapasztalata azt mutatja, hogy az IKSZ eléri célját, valóban személyiséget formálva, közösséget alakítva segíti diákjainkat az érettségi bizonyítvány megszerzése után az életbe való induláshoz.

Általános tájékoztató 

A közösségi szolgálat szabályzata (a Pedagógiai Program melléklete)

Jelentkezési lap 

Közösségi szolgálati napló 

Együttműködési megállapodás

LEHETŐSÉGEK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉRE

Kedves Diákok!

Az alábbi excel-táblázatban megtalálhatjátok azokat az intézményeket, amelyekkel iskolánk együttműködési megállapodást kötött. Ha bármilyen segítségre van szükség, keressétek osztályfőnökötöket, illetve Nagyné Tóth Erzsébet közösségi szolgálat koordinátort (igazgatóhelyettesi iroda).

Táblázat

Jó böngészést! Igyekezzetek érdeklődési körötöknek megfelelő szolgálati tevékenységet választani!

Csatolmányok