Tantárgyi tantervek

Tantárgyi tantervek

NAT 2012

NAT 2020

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM                         

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Magyar nyelv és irodalom – alap óraszám

IDEGEN NYELVEK

Magyar nyelv és irodalom – két tanítási nyelvű képzés

Második idegen nyelv

Magyar nyelv és irodalom – emelt szintű érettségire való felkészítés

ANGOL NYELV

IDEGEN NYELVEK

Angol - első idegen nyelv

Idegen nyelv

Angol - -második idegen nyelv

Második idegen nyelv

Angol - emelt szint

Idegen nyelvek – emelt szintű érettségire való felkészítés

NÉMET NYELV

ANGOL NYELV  

Német - magyar-német két tanítási nyelvű ékpzés

Angol – első idegen nyelv

Német - második idegen nyelv

Angol – második idegen nyelv

FRANCIA NYELV

Angol – emelt szint

OLASZ NYELV

NÉMET NYELV

Olasz - magyar-olasz két tanítási nyelvű képzés

Német – emelt szint

Olasz - második idegen nyelv

Német – második idegen nyelv

OROSZ NYELV

Német – magyar-német két tanítási nyelvű képzés

LATIN NYELV

FRANCIA NYELV

CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ

OLASZ NYELV

Olasz célnyelvi civilizáció

Olasz – magyar-olasz két tanítási nyelvű képzés

Német célnyelvi civilizáció

Olasz – második idegen nyelv

MATEMATIKA

OROSZ NYELV

Matematika - alap óraszám

Matematika - emelt óraszám

LATIN NYELV

Matematika - nyelvi előkészítő évfolyam

CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ

Matematika - emelt szintű érettségire való felékszítés

MATEMATIKA  

TÖRTÉNELEM

Matematika – alap és emelt óraszám

Történelem - alap óraszám

Matematika – nyelvi előkészítő évfolyam

Történelem - emelt óraszám

Matematika – emelt szintű érettségire való felkészítés

Történelem - két tanítási nyelvű képzés

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Történelem – alap és emelt óraszám

BIOLÓGIA

Történelem – emelt szintű érettségire való felkészítés

Biológia - alap óraszám

ETIKA

Biológia - emelt szint

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN                           

FIZIKA

Biológia – alap óraszám

KÉMIA

Biológia – emelt óraszám

FÖLDRAJZ

Biológia – emelt szintű érettségire való felkészítés

Földrajz - alap óraszám

FIZIKA

Földrajz - német nyelven

KÉMIA

TERMÉSZETTUDOMÁNY

FÖLDRAJZ

ÉNEK-ZENE

ÉNEK-ZENE

VIZUÁLIS KULTÚRA

VIZUÁLIS KULTÚRA

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MŰVÉSZETEK

DIGITÁLIS KULTÚRA

Ének-zene 11. évfolyam

Digitális kultúra - alap óraszám

Vizuális kultúra 11. évfolyam

Digitális kultúra - emelt óraszám

DRÁMA ÉS TÁNC

Digitális kultúra - nyelvi előkészítő évfolyam

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

TESTNEVELÉS

INFORMATIKA

KÖZÖSSÉGI NEVELÉS (OSZTÁLYFŐNÖKI)

Informatika – alap óraszám

HONVÉDELEM

Informatika – emelt óraszám

FENNTARTHATÓSÁG

Informatika – nyelvi előkészítő évfolyam

 

Informatika – emelt szintű érettségire való felkészítés

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

 

Testnevelés – 9-12. évfolyam

 

Testnevelés – két tanítási nyelvű képzés

 

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek

 

Filozófia

 

AZ ISKOLA ÁLTAL KIDOLGOZOTT TANTERV

 

Stílustörténet