Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium - Liceo Csokonai Vitéz Mihály
2014. szeptember 30., kedd, Jeromos napja
Hírek
Hírek
Aktuális információk
Korábbiak megtekintéseKorábbiak megtekintése

Header Animation

Alternative content

Get Adobe Flash player

Facebook
YouTube
Google Maps

Csokonai Vitéz MihályCsokonai Vitéz Mihály költő, író, műfordító.

Apai ősei üldözött református lelkészek Nyugat- és Felső-Magyarországon, atyja, Csokonai József borbélysebész; erős protestáns és cívis öntudatú, naplója művelődéstörténeti emlék. Csokonai özvegyen maradt anyja, a művelt Diószegi Sára két fiát nehezen taníttatta a kollégiumban.

Háló Kovács József fedezte fel Csokonait, mint csodagyereket. Csokonai a II. József halálát követő légkörben írta első közéleti verseit (Magyar! Hajnal hasad, Egy magyar gavallér, A Pártütő), társadalombíráló allegóriáit (Az istenek osztozása, Békaegérharc), szépprózai kísérleteit (Állatdialógusok: A bagoly és a kócsag, A pillangó és a méh).

Mi legyek ha nagy leszek?

Pályaválasztási tájékoztató 8. osztályos tanulók részére a 2014/2015-ös tanévre. Rövid kivonat

A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 2006 szeptemberétől az érvényben lévő pedagógiai programja szerint a Békessy Béla utca 12. szám alatt működik. A volt általános iskola épületét kibővítve, a XXI. századi oktatás követelményeinek megfelelően felújítva kapta meg gimnáziumunk. Tágas, jól felszerelt, korszerű tantermek, szaktantermek, tornaterem, 30 ezer kötetes könyvtár állnak tanulóink rendelkezésére, s helyben tudjuk biztosítani az étkeztetést is. Az új épületben méltó módon tudtuk helyezni iskolamúzeumunk páratlan makettgyűjteményét.

Intézményünk a 2014/2015-ös tanévben a 9. évfolyamon hat nappali tagozatos osztály indítását tervezi.

A humán csoportban (A osztály) a közismereti tárgyak tanítása általános tanterv alapján történik. Azoknak ajánljuk, akik különösen érdeklődnek a magyar nyelv és irodalom, az ének-zene, a rajz és a művészettörténet iránt, esetleg maguk is művelik valamelyik művészeti ágat. A csoport (kód: 01) angol és latin nyelvet tanul.

Emelt óraszámban tanulják a történelmet az A jelű osztály (02 kódú) csoport tanulói. Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik különösen érdeklődnek a történelem iránt. A csoport angol és német nyelvet tanul.

Általános tantervű a B osztály (03 kód). Az osztály tanulói angol és francia nyelvet tanulnak.

Az általános tantervű C osztály 04-es kódú csoportjába igazolt sportolókat várunk, akik versenyengedéllyel is rendelkeznek. A sportszervezet igazolását és a versenyengedélyt a jelentkezési laphoz kérjük csatolni. A csoport tanulói angol és olasz nyelvet, a 05-ös kódú csoport tanulói angol és finn nyelvet tanulnak.

A magyar-olasz két tanítási nyelvű osztályba (Kny osztály kód: 06) azoknak a jó képességű diákoknak a jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az olasz nyelv és kultúra iránt, de még nem tanultak olaszul. A képzés öt évfolyamos. Az első tanévben intenzív olasz nyelvi előkészítés történik. A továbbiakban általános tanterv szerint folyik az oktatás, melynek során néhány tantárgyat olasz nyelven kell tanulni, s második idegen nyelvként angol nyelvet tanulnak

Az E osztály (07-es kódú) emelt óraszámú matematika és informatika csoportját, a matematika és informatika iránt érdeklődő diákoknak ajánljuk. Emelt óraszámban tanulják a biológia tantárgyat az E osztály (08-as kódú) csoportjában az érdeklődő tanulók.

Iskolánkban a 2011/2012-es tanévtől indult a 4 évfolyamos, emelt óraszámú biológiaoktatás.

A biológia iránt napjainkban nagyon nagy az érdeklődés. A természetvédelem, környezetvédelem és egészségvédelem, amelyek érintik mindennapjainkat, legjobban a biológia tantárgyhoz kapcsolódnak. A korábbi évek tapasztalata az, hogy sok érdeklődő diák választaná nagyobb óraszámban a biológiát a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban is, de eddig nem volt rá lehetősége.

Modern iskolánkban lehetőség van a gyakorlati órákra, a Nagyerdő, a Botanikus kert és az Egyetem közelsége biztosítja a lehetőséget a terepen végzett munkára, az önálló vizsgálódásokra.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy leendő diákjaink őrizzék meg kíváncsiságukat a biológia és a biológiai problémák iránt, sikeresen vegyenek részt biológia versenyeken és emelt szintű érettségi vizsgán. A nagy érdeklődésre való tekintettel a 2014/2015-ös tanévre ismét meghirdetjük ezt a képzést.

Az E osztály mindkét csoportjában a diákok angol és német nyelvet tanulnak.

Az emelt szintű nyelvi osztályban (F osztály) az angol (kód: 09) vagy a német nyelv (kód: 10) óraszáma magas. Az osztályt a nyelvek iránt fogékony, jó nyelvérzékű tanulóknak ajánljuk. Az emelt szintű angol csoport tagjai második nyelvként németet, az emelt szintű német csoport tagjai pedig angolt tanulnak.

 

- Tanévnyitó 2014. szeptember 1. (27 kép)
Létrehozva: 2014. 09. 08. | Utolsó képfeltöltés: 2014. 09. 08.
- Gólyanap 2014.augusztus 27. (46 kép)
Létrehozva: 2014. 09. 08. | Utolsó képfeltöltés: 2014. 09. 08.