Tantestület

Tantestület

Az iskolavezetés

 

 

 Dr. Molnárné Szecskó Ágnes

intézményvezető

 Molnár Dénes

intézményvezető-helyettes

 Nagyné Tóth Erzsébet Emese

intézményvezető-helyettes

 Juhász-Héra Andrea

intézményvezető-helyettes

 

 

Tanáraink

 

 

 Balduccio Salvatore

olasz nyelv, olasz célnyelvi civilizáció, történelem

 Bálint Orsolya

matematika

 Baloghné Szücs Katalin

matematika

 Dr. Baloghné Tóth Ibolya

német nyelv, német célnyelvi civilizáció

 Barta Zoltán

angol nyelv, történelem

 Bilen Attila

angol nyelv

 Chrobák Gyula

matematika, fizika

 Csiki Réka Emese

angol nyelv

 Deczky Anikó Éva

francia nyelv

 Éles Bulcsú Lehel

vizuális kultúra

 Erdei András István

matematika, fizika

 Gaál Krisztina

német nyelv, német célynelvi civilizáció

 Géczi Gergő

testnevelés, biológia

 Gulyás Éva

olasz nyelv, olasz célnyelvi civilizáció

 Hajdu Anita

angol nyelv, történelem

 Jónás Dániel

magyar nyelv és irodalom

 Juhász-Héra Andrea

ének-zene

 Juhászné Halmai Szilvia

matematika, kémia

 Kalóné Lizák Viktória

biológia

 Kind Katalin Vilma

olasz nyelv, angol nyelv

 Kiss József

német nyelv, német célnyelvi civilizáció, földrajz

 Kluknavszky Ágnes Margit

matematika, kémia

 Kondorosi Edit

matematika, informatika (digitális kultúra)

 Kovács Eszter

angol nyelv, informatika (digitális kultúra)

 Kun-Jobbágy Sára Szandra

testnevelés

 Lanciotti Lorenzo

olasz nyelv, olasz célnyelvi civilizáció

 Dr. Lékáné Engi Ágnes

német nyelv

 Lévai Tünde Klára

ének-zene

 Malaspina Emma

olasz nyelv, olasz célnyelvi civilizáció

 Márkus-Szabó Anikó

német nyelv, német célnyelvi civilizáció, történelem

 Mikeczné Honvári Piroska

orosz nyelv

 Moczok Éva

matematika, fizika, olasz nyelv

 Mokánszki János

biológia, történelem

 Molnár Dénes

fizika. kémia

 Molnárné Kocska Judit

magyar nyelv és irodalom, latin nyelv

 Dr. Molnárné Szecskó Ágnes

magyar nyelv és irodalom

 Nagy Attila Zoltánné

könyvtáros

 Nagy Miklós

magyar nyelv és irodalom, stílustörténet

 Nagy Péter

matematika, biológia

 Nagy Szabolcs Gábor

angol nyelv, történelem

 Nagyné Tóth Erzsébet Emese

olasz nyelv, magyar nyelv és irodalom

 Nemes Gabriella

olasz nyelv, olasz célnyelvi civilizáció, földrajz

 Pap-Kaáli Nóra

angol nyelv

 Dr. Patonayné Péli Erzsébet

matematika, kémia

 Pelyvás-Ferenczik Zsófia

olasz nyelv

 Pintye Erzsébet

német nyelv

 Pósán Enikő Andrea

matematika, kémia

 Dr. Püskiné Portörő Ágnes

magyar nyelv és irodalom

 Dr. Rácz Sándor

történelem, testnevelés

 Simcsik Eszter

angol nyelv

 Siteriné Nagy Judit

matematika, fizika, informatika (digitális kultúra)

 Sümegi György

biológia, földrajz, informatika (digiális kultúra)

 Sümeginé Vitális Éva Mária

biológia, földrajz

 Szabó Elemér Pál

mozgóképkultúra és médiaismeret, etika, társadalomismeret

 Szakál Lászlóné

magyar nyelv és irodalom

 Szeifert Diána

német nyelv, német célnyelvi civilizáció, matematika

 Szilágyi József

testnevelés

 Szilágyiné Tamási Margit

testnevelés

 Szirmai Katalin

angol nyelv, informatika (digitális kultúra)

 Dr. Tarczaliné Postás Edit

történelem

 Tardiné Szakács Ágnes Zsuzsanna

történelem, földrajz

 Tárkányi Tibor Mihályné

matematika, fizika

 Tóth Erzsébet

magyar nyelv és irodalom, történelem

 Tukacs Edit

matematika, biológia

 Dr. Valastyánné Szigeti Andrea

magyar nyelv és irodalom, német nyelv, német célnyelvi civilizáció

 Varga Zoltán Imréné

testnevelés

 Vékonyné Turcsik Magdolna Rozália

történelem, magyar nyelv és irodalom

 Venczel József

rendszergazda

 Veres-Szabó Fruzsina

olasz nyelv, olasz célnyelvi civilizáció, matematika

 Zádorné Kondor Erika

magyar nyelv és irodalom