Tájékoztató

Tájékoztató

A 2018/2019-es tanévben indult a magyar-német két tanítási nyelvű képzés iskolánkban. Az első két év jelentkezései alapján megállapítható, hogy a képzés iránt nagy az érdeklődés.

A jelentkezésnek NEM feltétele az előzetes német nyelvtudás.

Tanulóink az első évben az előzetes nyelvtudásuknak megfelelő csoportokban heti 18 órában tanulják a német nyelvet, anyanyelvi tanár segítségével. A második évtől kezdődően négy tantárgyat (német célnyelvi civiizáció, történelem, földrajz, matematika) oktatunk számukra német nyelven.

A tanulmányok alatt lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanulók német nyelvterületre is eljuthassanak.

Az oktatás színvonalát megfelelően képzett szaktanáraink mellett a Debreceni Egyetem Germanisztika Intézetének és a Debrecenben működő német tulajdonú cégeknek a támogatása is biztosítja.

Amennyiben a tanulók az emelt szintű érettségi vizsgán német nyelvből legalább 60 %-ot elérnek, és még két tárgyból németül érettségiznek, érettségi bizonyítványuk C típusú felsőfokú német nyelvvizsgával lesz egyenértékű.

A két tanítási nyelvű képzés fejleszti a diákok általános kommunikációs képességeit.

Az itt tanuló diákok közül többen szereznek angol nyelvből is legalább középfokú nyelvvizsgát.

A képzés piacképes német nyelvtudáshoz juttatja a tanulókat.

A biztos német nyelvtudás nagy előnyt jelent a továbbtanulás és a munkaerőpiacon való érvényesülés szempontjából régiónkban, hazánkban és külföldön egyaránt.