Határtalanul

Határtalanul

 

 

Beszámoló a HAT-18-02-0268 Határtalanul! pályázat megvalósulásáról

Az összefoglalót a diákok és Éles Bulcsú beszámolóinak felhasználásával készítette:

Nagyné Tóth Erzsébet projektvezető

A pályázat címe:

Népi hagyományaink, nemzeti értékeink nyomában

Elnyert és felhasznált támogatás összege: 2.478.525 Ft.

Fotók, videók, beszámolók:

https://apaczai-csokonai.blog.hu/ - Apáczai-Csokonai Határtalanul blog

https://photos.app.goo.gl/Qh2z4j9fdbQQSNfq5 – képes összefoglaló

https://www.youtube.com/watch?v=fdKjVsAKczE&feature=youtu.be – kétperces video-összefoglaló

https://www.youtube.com/watch?v=QwT9hgOYcR8&t=1s – video-összeállítás az erdélyi útról

Rövid összefoglaló

Két ötnapos kirándulás keretében ismerkedhettek meg a diákok az erdélyi és a magyarországi kultúra értékeivel. Az erdélyi kirándulás Kolozsvárra, a sóvidékekre, Székelyföldre vezetett, történelmi és népi értékeink megismerése volt a cél. A magyarországi út állomásain (Debrecen, Gödöllő, Budapest) szintén történelmi és népi kultúránk sajátosságait mutathattuk meg. Két kétnapos közös kirándulást valósítottunk meg, a diákok Kolozsváron és Debrecenben fogadó családoknál voltak.

Az erdélyi út olyan kulturális csemegéket és érdekességeket kínált, mint a marosvásárhelyi Kultúrpalota, a parajdi sóbánya, a programtervben nem szereplő, de a programba bevett bögözi református templom a méltatlanul elfeledett középkori falfestményeivel. A népművészet alkotásaival ismerkedhettünk meg Korondon, Farkaslakán tisztelegtünk Tamási Áron emléke előtt.

A magyarországi program egyrészt szintén a népművészet megismerésére épült – a debreceni Tímárházban ismerkedhettek meg a diákok a különböző mesterségek jellemzőivel. Másrészt olyan helyszíneket látogattunk meg, amelyekre minden magyarnak legalább egyszer el kell mennie: Országház és Szent Korona, budai vár, Mátyás-templom, Hősök tere. Sajnos Aquincumba a programok időbeli csúszása miatt nem jutottunk el, beépítettük viszont a Terror Háza Múzeumot és a Nemzeti Galériát. A Grassalkovich-kastély is felejthetetlen élményt jelentett.

A programok legfőbb értéke a közös élmény volt: az erdélyi és a debreceni diákok végig együtt voltak, hiszen Debrecenben és Kolozsváron fogadó családoknál laktak, a kétnapos kiránduláson pedig együött vettek részt. A tanulók által készített felvételek, közös műsorok, beszámolók is igazolják a projekt sikerességét.

Az első kirándulás időpontját módosítani kellett a szerződéskötés késői megvalósulása miatt. A programokban kisebb változások, cserék történtek: az aquincumi múzeum helyett a Terror Háza Múzeum és a Nemzeti Galéria került a programba, a tordai sóbánya helyett pedig a bögözi református templomot látogattuk meg. Az eredeti programban nem szerepelt Segesvár, Agyagfalva és Szejkefürdő, ezeket előzetes egyeztetés után beépítettük a programba.

A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceummal többéves testvériskolai kapcsolat köti össze a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumot, a harmadik Határtalanul pályázatot valósítjuk meg közösen. A pályázat témáját, a kirándulások programtervét és a közös műsorokat mindig egyeztetjük, és közösen döntünk az esetleges módosításokról is. A partnerséget erősíti a több éve működő Apáczai-Csokonai közösségi oldal és a közös blog is. A programok lehetőséget adtak a régi barátságok erősítésére és új barátságok születésére is.

A meglátogatott tájegységek népi kultúráját, nemzeti létünk szimbólumait, a közös tevékenységeket, élményeket bemutató összegfoglalók készültek - diákok beszámolói, képek és filmfelvételek. Közös kulturális esten mutattuk be az erdélyi és a hajdúsági népdalokat, népköltészeti alkotásokat, de egy modern versekből összeállított színdarab is helyet kapott a műsorban. Az összefoglalót elérhetővé tettük a két iskola közös blogján és a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium honlapján. Két táncházat és népdalestet valósítottunk meg a diákok közreműködésével, ezekről is készült felvétel.

 

Előkészítő óra: 2019. február 20.

Az előkészítő foglalkozást Éles Bulcsú kísérőtanár és Nagyné Tóth Erzsébet projektvezető tartotta. Prezentáció segítségével felidéztük a két intézmény közötti kapcsolat legfőbb állomásait. Tartottunk tájékoztatót az erdélyi kultúra sajátosságairól, az alapvető viselkedési szabályokról. A programismertetőben kiemeltük a legfontosabb programelemeket, a gyakorlati tudnivalókat, a diákcsere sajátosságait, megbeszéltük a közös műsor és a tanulói tevékenységek összetevőit.

Kirándulás Erdélybe: 2019. február 27-március 3.

Iskolánk a második félévre ütemezte a harmadik Határtalanul! pályázatot és utazást testvériskolánkkal, a Kolozsvári Apáczai csere János Elméleti Líceummal közösen. Ezúttal a magyar népi kultúrára és a XX. századi irodalomra helyeztük a hangsúlyt, valamint Székelyföld, illetve Budapest „megkóstolását” tűztük ki célul. Azért nem írom, hogy „megismerését”, mert az idő rövidsége csak egyfajta „mintavételt” tett/tesz lehetővé, mindkét esetben. Február 27-én reggel kelhetett útra 21 csokonais diák, 3 tanár kíséretével, hogy a testvériskolánkkal tölthessen el öt felejthetetlen napot. A diákok egyharmada már tudta, hogy mit vállal, 14 gyerek számára viszont teljesen új volt még ekkor ez a kapcsolat. A házsongárdi temetőnél szálltunk le a buszról, és sokan már régi ismerősökként üdvözölték egymást a két iskola diákjai közül, köztük olyanok is, akik még az életben nem látták egymást. Átvonultunk az Apáczaiba, ahol Vörös Alpár igazgató úr köszöntötte a résztvevőket, és tájékoztatta őket a programról. Ezután a diákok a fogadó társaikhoz vonultak. Másnap reggel kilenc órakor mindenki pontosan megjelent a gyülekezőnél, így indulhatott a városnéző séta. A Farkas utcai templomnál kezdtünk, majd a Szent György szobor megtekintése után megemlékeztünk az első kolozsvári kőszínházról. Az Egyetem utcán keresztül értünk a főtérre, itt elkészült az elmaradhatatlan Mátyás-szobros csoportkép. Utána Mátyás király és Bocskai fejedelem szülőházait néztük meg, végül a régi, középkori főtéren zártuk le a sétát. Délután a díszteremben gyülekeztek a kulturális műsor fellépői. Volt egy óránk beéneklésre, hangbeállásra, és ez az idő éppen csak elég volt a feladatokra. Készültünk néhány verssel, népdallal.  Kolozsvári barátaink komoly néptánc-összeállításokkal készültek. Ezt a földet választottam… - szólt a két iskola közös kórusa a műsor végén. Pénteken korán reggel indult tovább az egyesített debreceni-kolozsvári csapat Székelyföld felé. Egy rövid szünetet leszámítva az első megállónk Marosvásárhely volt, ahol egy rövid séta után a Kultúrpalotába mentünk, hogy a kiállítást szakértő vezetés segítségével fogadhassuk be. A szellemi táplálék után következett a testi: a Laci Csárdába vonultunk ebédelni, hogy így erőt nyerve Segesváron a Petőfi-emlékművet, Agyagfalván a székely nemzetgyűlés szoborcsoportját, míg Bögözön a református templomot (és annak ritkaságszámba menő középkori falképét) tekinthessük meg. Székelyudvarhelyen a Millenniumi emlékművet és a Vasszékelyt kerestük fel, majd útnak indultunk korondi szállásunk felé. Orbán Balázs sírjához indultunk, hogy meglátogassuk azt, és a hozzá vezető tizenvalahány székelykaput. Tamási Áron síremlékénél is tiszteletünket tettük Farkaslakán, majd ugyanitt a Trianon-emlékműnél merengtünk el a történelem menetén. Itt közös koszorút helyeztünk el a vitatott igazságú diktátumra emlékezve, majd a parajdi sóbánya következett, s a visszatérés Kolozsvárra. Vasárnap délelőtt a búcsúzkodás után hazaindultunk. Újraélnénk az út minden percét!

Kirándulás Magyarországon: 2019. április 3-7.

A kolozsvári diákok szerdán délután érkeztek meg. Egy rövid köszöntő beszéd, az elkövetkező napok programjainak az ismertetése, végül pedig egy videó következett, amellyel felidéztük: hol is hagytuk abba, körülbelül öt hete…

Csütörtökön délelőtt a szokásos városnézést ejtettük meg, amelybe ezúttal beiktattuk a Tímárházat is. Délután gálaműsorra gyülekeztünk iskolánkban. A csokonais és az apáczais diákok fele-fele arányban vették ki részüket a rendezvényből, amelyben vers, ének, kórus és színdarab egyaránt helyet kapott, majd következett a meglepetés: néhány tiszteletbeli csokonais diák és tanár címet osztottunk ki a barátaink között.

Pénteken Budapestre indultunk. A tengernyi lehetséges látnivalóból a Nemzeti Galériát, a Várat, a Mátyás-templomot és az Országházat (a Szent Koronával) választottuk ki, és másnapra hagytuk a Hősök terét, valamint a Terror Házát. A Nemzeti Galéria gyűjteménye lehetőséget adott a festészeti gyűjtemény közös és egyéni-kiscsoportos megtekintésére; az Országházban idegenvezetéssel csodálhattuk meg a törvényhozás színhelyét és a Szent Koronát, a budai vár környéke, a Mátyás-templom, a Halászbástya – mind-mind lehetőséget adott a főváros összetéveszthetetlen hangulatának érzékelésére.

Szigetszentmártonba érve a Mártoni Csárdában vacsoráztunk meg, majd a Szent Márton Panzióban hajtottuk álomra a fejünket. (Na jó, a vacsora és az alvás között eltelt még egy kis idő: kinek több, kinek kevesebb. Egyesek hajnalig kovácsolták a barátságot, sőt voltak, akik reggelig.)

Szombaton a Terror Háza és a Gödöllői kastély volt a két legtartalmasabb helyszín, amelyet megnéztünk. A Terror Háza Múzeumban átgondolhattuk a közelmúlt történelmének eseményeit, egyéni tragédiáit, a gödöllői kastély pedig lenyűgözött pompájával és a Sissy-kultusz megannyi emlékével.

A buszon hazafelé a hangulat egyre csak emelkedett. Közfelkiáltással megszavazta a két iskola diáksága, hogy együtt nyújtjuk be negyedjére is a pályázatunkat.

A hazaérkezés után a csokonais diákok még szerveztek egy esti városnéző sétát apáczais társaiknak, így aztán gyorsan eltelt az idő a vasárnap délelőtti hazaindulásig, amikor sosem közhely és nem szégyellnivaló a könnyes búcsú.

Valahogy ki kell bírni a negyedik Határtalanul! pályázat megvalósulásáig…

Értékelő óra: 2019. május 28.

Az értékelő órán a programokban részt vett diákok által készített beszámolók, képek, videók segítségével idéztük fel a közös élményeket. A foglalkozáson részt vett a Csokonai Gimnázium intézményvezetője, dr. Molnárné Szecskó Ágnes is. Bemutattuk folyamatosan bővülő blogunkat és a közös műsorokról készült felvételeket is. A közönség soraiban olyan diákok is ültek, akik még nem voltak Határtalanul pályázat részesei, de társaik beszámolói alapján a jövőben szeretnének részt venni.

Diákjaink, akik részt vettek az erdélyi kiránduláson:

Csajkos Balázs János

Csontos Roland

Deák Zsuzsanna

Geszti Gréta

Juhász Fanni

Katona Petra

Kiss Noémi Adrienn

Laskovics Anett

Lember Marcell

Magyar Jázmin

Márton Lilla Petra

Milánik Katalin

Nagy Viktória

Oláh Levente

Soltész Anna Eszter

Stiegelmayer Ádám

Szőke Attila

Tóth Flóra

Tóth Nóra

Vachtler Csaba Tamás

Völgyi Gréta

 

Az apáczais diákok, akiket fogadhattunk Magyarországon:

 

Bakos Kinga

Balázs Alpár

Boros Andrea

Böjthe Soma

Gazda Tímea

Hunyadi Eduárd

Juhos Noémi

Kondrát Hanna

Madaras Lidia

Máté Apor

Mitu Maximilian

Nagy Júlia

Pap Debora-Bettina

Sütő Norbert

Szabó Krisztina

Szász Alpár

Székely Melinda

Szélyes Nóra

Tamás Tivadar-Zsolt

Tehei Ioana Magdalena

Vagyas Emőke

 

A tanárok, akik szervezték-koordinálták a programokat és kísérték a diákokat:

 

Fehér Judit

Jakab Antal Géza

Pócsai Sándor

Éles Bulcsú

Sümeginé Vitális Éva

Nagyné Tóth Erzsébet

Virágné Kondorosi Edit

 

 

 

Határtalanul 2017

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "Együttműködés Gimnáziumok között" című, HAT-17-03 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott,  HAT-17-03-2017-00009 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett nyertes pályázatunkon iskolánk 2.179.000 Ft támogatást kapott a pályázatban tervezett programok megvalósítására.

A pályázat címe: A történelem tanúi – nemzeti tudatunkat formáló költők, közéleti személyiségek nyomában

A pályázatot testvériskolánkkal, a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceummal valósítjuk meg. Célunk, hogy a két iskola közötti kapcsolat a közös tevékenységek révén erősödjön, s ezzel együtt az erdélyi és a magyarországi magyarok összetartozás-tudata is.

Rövid összefoglaló a pályázat tartalmáról:

Két ötnapos együttlét valósul meg a két iskola 21-21 diákjával és 3-3 kísérőtanárával. Az Arany-emlékévhez kötődő kulturális programokat, kétnapos közös kirándulást, játékos vetélkedőt, irodalmi műsort, sok-sok élményt kínálunk.

2017. október 4. és 8. között látjuk vendégül az erdélyi diákokat, október 6-án és 7-én közös kiránduláson ismerkedhetnek meg a tanulók a Hortobágy, Kemderes, Nagykőrös, Kecskemét nevezetességeivel.

2018. április 4. és 8. között a mi diákjainkat fogadják a kolozsváriak. Az erdélyi kirándulás legfontosabb állomásai: Geszt, Nagyszalonta, Kolozsvár, Zilah, Zsibó, Nagybánya, Koltó, Szamosújvár, Válaszút, Bonchida.

2017. október 4-8. részletes program: 

 

Előzmények

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghírdetett, "Együttműködés Gimnáziumok között" című, HAT-15-06 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott, HAT-15-06-0018 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Iskolavárosok diákjai kulturális örökségeink és természeti kincseink nyomában című pályázatunk az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján 1 011 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat programját a kolozsvári Apáczai csere János Elméleti Líceummal közösen valósítjuk meg, folytatva ezzel immár egy éves testvériskolai kapcsolatunkat.

2015 novemberében iskolánk diákjai Erdélybe látogatnak, 2016 áprilisában a kolozsvári diákokat látjuk vendégül.

A részletes programterv itt olvasható.

 

Kapcsolatunk a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceummal

 

A kapcsolat alapötlete 2014 nyarán született meg, amikor az Apáczai művésztanára, Székely Géza kiállítást szervezett Éles Bulcsúnak Kolozsvárott. Javasolta, hogy a megnyitóra jöjjön el néhány tanár és diák is, egy lehetséges testvériskolai kapcsolat kezdeteként. Hiszen fontos, hogy a két iskola diákjai kölcsönösen megismerjék Kolozsvár, illetve Debrecen történelmét, kultúráját és hagyományait, és barátságokat kössenek egymással.

Először iskolánk látogatott el Kolozsvárra, 2014 szeptemberében (6 tanár és 12 diák). Éles Bulcsú kiállításának megnyitóját a két iskola bemutatkozása követte, majd a diákok és a tanárok ismerkedtek egymással. Ekkor már egyeztettük a tavaszi visszafogadás és a kapcsolatépítés lehetőségeit. A kolozsvári igazgató nyitott volt az új partnerkapcsolatra, de mindenképpen valami sajátos jelleget szeretett volna adni az együttműködésnek. Másnap egy gazdag városnézés várt ránk, természetesen a Házsongárdi temetőt is megtekintettük, mielőtt hazaindultunk volna.

2015 áprilisában tudták a kolozsváriak viszonozni látogatásunkat (2 tanár és 11 diák), de ők már három napra érkeztek. Egy rövid igazgatói köszöntő után a diákok és a kollégák ismerkedése és a programok egyeztetése következett. Másnap délben nyílt meg Székely Géza kiállítása a Csokonai Vizuális Műhely Galériájában, majd este következett a Csokonai Gála, amelyen több kolozsvári diák is szerepelt fellépőként. A harmadik napon Nyíracsádra utaztunk, és a Gúthi erdőben tettünk egy kirándulást.

A kolozsváriak meghívására négy tanár és négy diák ellátogatott a Kolozsvári Magyar Napok hétvégéjére 2015 augusztusában. Ekkor már elbírálás alatt volt Határtalanul! pályázatunk, így a fantasztikus élményt jelentő kulturális programokon való részvétel mellett jutott kis idő a pályázat programtervének egyeztetésére is.

Csodálatos várost, csodálatos embereket ismertünk meg, izgalommal várjuk a következő közös élményeket.

 

 

Képek:

http://1drv.ms/1MbXZu3